ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ

         Ἀφοῦ πρῶτα ἐπιβεβαιώσω ὅτι ἡ  κατοικία μου ἀνήκει στά ὅρια τῆς ἐνορίας πού θέλω νά εκδώσω τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας, ἔρχομαι σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς στό τηλέφωνο 210.93.35.892 ὥστε να μοῦ ὑποδείξει τήν κατάλληλη ὥρα προσελεύσεώς μου στό Ναό, καί τυχόν ἐρωτήσεις πού θά ἤθελα νά κάνω περί τῶν ἐγγραφῶν.

       Γιά τήν ἔκδοση Πιστοποιητικοῦ Ἀγαμίας θά πρέπει νά ἔχουμε τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Οἰκογενειακῆς Κατάστασης–σέ περίπτωση πολιτικοῦ γάμου – Ληξιαρχική Πράξη τοῦ Πολιτικοῦ γάμου ἡ Διά Γάμον Διαζευκτήριο ἡ  σύμφωνο συμβίωσης –ἐκδίδεται ἀπό ΚΕΠ ἡ στήν πύλη Gov.gr.
  2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως- βαπτίσεως ἀπό ΚΕΠ ἡ Βεβαίωση Βαπτίσεως ἀπό τόν Ἱερό Ναό πού ἔγινε ἡ Βάπτιση.
  3. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἡ διαβατηρίου.
  4. Ἐπίσης θά χρειαστεῖ νά ἔρθουν κοντά σας  δύο (2) μάρτυρες, μέ τίς ταυτότητές τούς.Σημείωση ἀπαγορεύονται τά συγγενικά πρόσωπα.
  5. Κλείστε τηλεφωνικά τό ραντεβού μέ τόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας σας, πρίν ἐπισκεφθεῖτε τό Ναό μας, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ κάθε καθυστέρηση.

 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ


Για τη διευκόλυνση σας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω 1η ή 2η αντίστοιχα φόρμα περίπτωσης. Σε αυτή θα γράψετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό σας.

Στη συνέχεια, θα έρθετε στον ιερό Ναό με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να το παραλάβετε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε έρθει σε επικοινωνία με τον εφημέριο για να κλείσετε ημερομηνία και ώρα συνάντησης.

Προσοχή! Το Πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο και σε καμία περίπτωση από άλλο πρόσωπο, έστω και με γραπτή εξουσιοδότηση.

Στοιχεία για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας τύπου Α’

Δίδεται μόνο σε εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο και επιθυμούν να τελέσουν και τον θρησκευτικό, εννοείται με το ίδιο πρόσωπο.

Πιστοποιητικό αγαμίας τύπου Α’

Στοιχεία για έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας τύπου Β’

Αφορά στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Πιστοποιητικό αγαμίας τύπου Β’