ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΑΣ

 • Κατά πρώτον ἔγκαιρη προσέλευση στό ναό. Κάθε καθυστέρηση ἀπό τήν ὥρα σας προκαλεῖ προβλήματα καί στά ἑπόμενα μυστήρια.
 • Συμμετοχή οὐσιαστική στό μυστήριο χωρίς νά προσέχουμε μόνο τούς φωτογράφους.

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

 • Ὁ στολισμός ἐπιτρέπεται μόνον καί ἐφόσον εἶναι σεμνός  διακριτικός καί λιτός.
 • Ἀπαγορεύεται ἡ ρήψις ρυζιοῦ καί λουλουδιῶν κατά τόν χορό τοῦ Ησαϊα , ἀλλά καί καθ’΄ὅλη τή διάρκεια τού Μυστηρίου μέχρι τό πέρας αὐτοῦ ἐντός καί ἐκτός τοῦ ναοῦ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

 • Θά πρέπει ἡ ἐπιλογή τῶν φωτογράφων νά εἶναι προσεκτική καί τό ζευγάρι νά τούς κάνει τά ἑξῆς γνωστά:
 • Ὀφείλουν νά συνεργάζονται μέ τούς ἱερεῖς καί νά σέβονται τίς διάφορες ὑποδείξεις  τούς. Ἡ ἐνδυμασία τούς ἀφοῦ θά βρίσκονται στό ἱερό χῶρο θά πρέπει νά μήν εἶναι ἄσεμνη. Τήν ὥρα τοῦ Εὐαγγελίου εἴμαστε ἐντελῶς ἀκίνητοι καί δέν τραβᾶμε φωτογραφίες.
 • Ἀπαγορεύεται κάθε εἴδους μουσική καί ὄργανα στόν εὐρύτερο χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ μας, καθώς καί βεγγαλικά, χαρτοπόλεμος κ.λ.π. πού προσβάλουν τήν ἱερότητα τοῦ χώρου ἀλλά καί τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου.
 •  Ἀπαγορεύεται τό catering διά μέσου ἐγκυκλίου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεώς μας. Δίνουμε μόνο μόνο τή μπουνπουνιέρα καί τό γλυκό.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΣ

 • Εἶναι ἡ πιό συνηθέστερη ἐρώτηση πρός τούς ἱερεῖς. Ἡ ἀπάντησή μας εἶναι ὅτι τά ἱερά Μυστήρια δέν πληρώνονται γιά νά γίνουν. Ἀλίμονο  !

Ὑπάρχει ὅμως ἡ συνήθεια τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καί ἰδιαίτερα τῶν κουμπάρων νά προσφέρουν κάτι, ἔτσι γιά τά ἔξοδα τοῦ Ναοῦ. Ἄραγε πιά εἶναι αὐτά;

Ὁ ἱερός ναός μας δέν ἔχει σταθερούς πόρους παρά μόνο τήν προσφορά τῶν εὐλαβῶν της πιστῶν. Ἔτσι λοιπόν, ἄν κάτι ἀφήσουν οἱ κουμπάροι αὐτά θά ἔχουν ὡς προορισμό τό προσωπικό (τούς νεοκόρους, ψάλτες, καθαρίστριες) τά ἔξοδα τοῦ Ναοῦ δηλ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ,ΟΤΕ, κ.λ.π. πού δέν εἶναι τῆς παρούσης στιγμῆς.

 •  Στό τέλος πάντοτε θά λάβετε τήν νόμιμη ἀπόδειξη γιά τό ποσό πού προσφέρατε.
 • Σημειώνουμε ὅτι ἀφοῦ ἔχετε προσφέρει στό ναό χρήματα δέν ὀφείλεται σέ κανέναν ἄλλον καμία ἀμοιβή.

ΧΟΡΩΔΙΑ

    –  Σέ περίπτωση πού θά θέλατε στό Μυστήριο  τοῦ γάμου σας τή συμμετοχή τῆς χορωδίας τοῦ Ναοῦ μας καί  μόνο θα πρέπει δύο ἑβδομάδες νωρίτερα νά γίνει συνεννόηση μέ τόν ὑπεύθυνο ἱερέα ὥστε νά σᾶς ἐνημερώσει γιά ὅτι θά χρειαστεῖ.

Σᾶς εὐχόμαστε ἡ ὥρα ἡ καλή καί μιά εὐλογημένη καί εὐτυχισμένη ζωή !