ΝΕΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΤΗΤΑ

Ἡ ἐνορία μας ἀγκαλιάζει μέ ἀγάπη ἐδῶ καί δεκαετίες τα νιάτα, ἀπό τά παιδιά τοῦ Νηπιαγωγείου μέχρι τους φοιτητές καί τους ἐργαζόμενους νέους. Αὐτό μποροῦν νά το βεβαιώσουν γονεῖς, ἐργαζόμενοι, ἐπιστήμονες καί ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί φύλων πού σήμερα ἀποτελοῦν τόν παραγωγικό ἱστό της πόλης μας, ἀλλά καί ὅσοι ἔγραψαν τη δική τους ἱστορία σέ αὐτήν.

Στόν χῶρο τῶν ἐνοριακῶν συντροφιῶν τα παιδιά καί οἱ νέοι μποροῦν νά προβληματίζονται πάνω σέ ὅλα τα θέματα της ζωῆς, νά συζητοῦν καί νά ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις γιά τα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν την ἡλικία τους ἀλλά καί ὁλόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ἀκοῦν καί ἐμβαθύνουν στόν εὐαγγελικό λόγο καί ἔχουν εὐκαιρίες βίωσης της γνήσιας ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Μποροῦν ἀκόμη, μέσα ἀπό τα ἔντυπα περιοδικά  καί τίς ἠλεκτρονικές σελίδες πού ὑπάρχουν, νά μεταφέρουν τίς σκέψεις τους σέ συνομηλίκους καί σέ ὅλους ὅσοι ἔχουν παρόμοιους προβληματισμούς.

Στόν χῶρο τῶν ἐνοριακῶν νεανικῶν κέντρων μποροῦν νά ζοῦν σέ ἕνα περιβάλλον χαρούμενο καί πνευματικά ὑγιές. Μέ τίς ὁμαδικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια ἐσωτερικοῦ χώρου, τόν δημιουργικό σχεδιασμό καί τήν κατασκευή, τη μουσική καί το τραγούδι, τη χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων,ἀλλά κυρίως καί πρῶτα μέ τη δημιουργία δεσμῶν φιλίας πού θά τους ἀκολουθοῦν σέ ὁλόκληρη τη ζωή τους,βιώνουν τη ζωή πού ὁ Χριστός καλεῖ νά ζήσουμε. Μιά ζωή πού ὁδηγεῖ στήν ἐσωτερική χαρά,ἡ ὁποῖα ἀκτινοβολεῖ στό οἰκογενειακό καί κοινωνικό περιβάλλον καί δημιουργεῖ προσωπικότητες πού λείπουν στήν ἐποχή μας.

Με τη σωματική άσκηση, την αθλητική δραστηριότητα, αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχουν οι εκδρομές και οι δημιουργικές δραστηριότητες στο ύπαιθρο, οι νέοι άνθρωποι διοχετεύουν τον δυναμισμό τους, ασκούν το σώμα τους, μαθαίνουν το ομαδικό πνεύμα και καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητές τους.

Ἡ κοινωνική δραστηριότητα της νεότητας εἶναι το φυσικό ἐπακόλουθο μιᾶς ὑπεύθυνης καί δημιουργικῆς ζωῆς πού ξεπερνᾶ το «ἐγώ»καί ἀνοίγεται στούς ἄλλους,οἱ ὁποῖοι εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Ἡ στήριξη τῶν ἀδύνατων μαθητῶν, ἡ ὑλική καί ἠθική ὑποστήριξη ὅσων το ἔχουν ἀνάγκη, ἡ συμπαράσταση σέ ἀνθρώπους πού περνοῦν δύσκολες στιγμές – καί πού πληθαίνουν στίς μέρες μας -εἶναι ὁ καρπός μιᾶς ἰσορροπημένης καί γνήσιας ἐφαρμογῆς της ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ζωῆς.Ἡ ἐνορία μας καλεῖ ὅλους τοῦς νέους νά ζήσουν το διαφορετικό, αὐτό πού ἡ καρδιά τούς ποθεῖ καί κανείς ἄλλος δέν τούς προτείνει.Ἅς ἀγκαλιάσουμε ὅλοι, γονεῖς, παιδιά καί κάθε χριστιανός,την προσπάθεια αὐτή.