ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΓΙΑ  ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Σε όποιον Ιερό Ναό θα τελέσουν οι γονείς τη Βάπτιση πρέπει να προκαθορίσουν εγκαίρως, την ημερομηνία και την ώρα τελέσεως του Μυστηρίου με τον Εφημέριο Ιερέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ

    α) Ληξιαρχική Πράξη  Γέννησης του παιδιού.

  β) Φωτοτυπίες ταυτότητος ή Διαβατηρίου και των δύο γονέων.

 Σημείωση:  Σε περίπτωση που επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο σε άλλο ναό εκτός ενορίας ,απαιτείται  και μεταβίβαση από τον ενοριακό Ναό στον οποίο ανήκουν.

2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

α) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης & Βάπτισης

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν είναι άγαμος) ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (εάν είναι έγγαμος).

γ) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από  Κ.Ε.Π.

Ο ανάδοχος του παιδιού πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και εάν είναι έγγαμος να έχει τελέσει Θρησκευτικό γάμο.

Δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος όποιος έχει τελέσει πολιτικό γάμο, και σύμφωνο συμβίωσης.

Ο Ιερέας που τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.

Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται, εντός  μηνός στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού και έπειτα όπου έχουμε οικογενειακή μερίδα.

Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει πολιτικό γάμο, βαπτίζονται εφόσον ο Ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφώτιστου.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Η Βάπτιση είναι ένα Μυστήριο πολύ Ιερό και σημαντικό για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Χρειάζεται σεβασμός στην ιερότητα του Μυστηρίου και στον τρόπο συμμετοχής μας.

Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται:

Ο στολισμός της κολυμβήθρας  είναι σκεύος ιερό,

η  χρήση μπαλονιών μπροστά στον ιερό Ναό,

η χρήση catering ,παγωτά, αναψυκτικά κ.λ.π. μόνο η καθιερωμένη μπομπονιέρα  και ενός μικρού τεμαχίου γλυκίσματος.

Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι διακριτικός κατά τη διάρκεια του Μυστηρίου.

Ο Ανάδοχος και οι γονείς θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του Ιερού Ναού μισή ώρα νωρίτερα έχοντας  την αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ώστε να υπογράψουν και να προσφέρουν ότι επιθυμούν για τον ναό και το προσωπικό, λαμβάνοντας  πάντοτε τη νόμιμη απόδειξη.

Τέλος η ενδυμασία των γονέων και των Αναδόχων θα πρέπει να αρμόζει σε έναν χώρο ιερό όπως είναι ο οίκος του Θεού.

Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Μυστήριο Βαπτίσματος στον Ναό μας.


Έγγραφα σχετικά με Βάπτιση

Για τη διευκόλυνση σας, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω φόρμες εισάγοντας τα στοιχεία σας. Σε αυτή θα γράψετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να εκδοθεί το έγγραφο που σας ενδιαφέρει.

Στη συνέχεια, θα έρθετε στον ιερό Ναό με την ταυτότητα σας προκειμένου να το παραλάβετε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε έρθει σε επικοινωνία με τον εφημέριο για να κλείσετε ημερομηνία και ώρα συνάντησης.

Προσοχή! Το έγγραφο παραλαμβάνεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο και σε καμία περίπτωση από άλλο πρόσωπο.

1. Βεβαίωση Βαπτίσεως

Βεβαίωση Βαπτίσεως

2. Μεταβίβαση Βαπτίσεως

Να έχετε μαζί σας κατά την παραλαβή την Ληξιαρχική πράξη και την ταυτότητά σας.

Μεταβίβαση Βαπτίσεως