ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Επιθυμώ να μετάσχω στην αιμοδοσία και να λάβω υπενθύμιση.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ