Φιλόπτωχο Ταμείο

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Γι’ αὐτό ἔχει νομοθετήσει ὁ Θεός την ἐλεημοσύνη. Θά μποροῦσε καί χωρίς την ἐλεημοσύνη νά διατρέφει τους πτωχούς. Αλλ’ έδωσε την ἐλεημοσύνη, γιά νά συνδέσει τους ἀνθρώπους μέ την ἀγάπη. Γιά νά ζεστάνει μέ την ἀγάπη ὁ ἕνας τον ἄλλο, ἄφησε νά τρέφονται οἱ πτωχοί ἀπό ἐμᾶς. ( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

Το φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι κάτι καινούριο, ἀλλά συντελεῖται ἤδη τήν ἐποχή τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἀπόστολοι συνεχίζουν αὐτό τό σημαντικό ἔργο μέ τήν ἵδρυση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων. Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων διαβάζουμε: « Ὅλοι ὅσοι εἶχαν πιστέψει ἦταν ὁμόφρονες καί ὁμόψυχοι καί κανείς δέν ἔλεγε ὅτι κάτι ἀπό τά ὑπάρχοντά του εἶναι δικό του, ἀλλά ἦταν σέ αὐτούς ὅλα κοινά» (Πρξ. 2,44). Ἡ Ἐκκλησία ὡς φιλάνθρωπη Μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν πάντοτε μαζί μέ τή Θεία Λατρεία καί τό κήρυγμα ὑπηρετεῖ σοβαρά καί τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας, τό ὁποῖο θεωρεῖ σημαντικότατο γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς κάθε χριστιανοῦ.

 Το ἐνοριακό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ μετράει ἤδη ἀρκετές δεκαετίες. Με τήν ἵδρυση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς ἐνορίας, κύριο μέλημα τῶν εὐλαβῶν κληρικῶν ἦταν ἡ βοήθεια τῶν ἐμπερίστατων τότε προσφύγων ἐνοριτῶν. Με τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τοῦ προϊσταμένου ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμανδρίτης π. Βασίλειος Τζοβλάς ἔθεσε ἐξ αρχῆς στίς ποιμαντικές τοῦ ἀνησυχίες καί τό θέμα τῆς φιλανθρωπίας, γι’αυτό καί πάντοτε τόνιζε εἴτε στά κηρύγματά του εἴτε στίς συνάξεις τῶν κατηχητικῶν σχολείων τήν ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τόν ἀναγκεμένο ἀδελφό μας.

Σήμερα τό ἐνοριακό Φιλόπτωχο ταμεῖο στελεχώνεται ἀπό ἱκανά καί ἔμπειρα στελέχη πιστά μέλη τῆς ἐνορίας μας. Κάθε χρόνο πραγματοποιοῦνται ποιμαντικές ἐπισκέψεις σέ σπίτια γιά νά διαπιστωθοῦν ἐπί τόπου τά ἀνάλογα προβλήματα καί μετά ἀπό συζήτηση μέ τούς ἀδελφούς μας γίνονται οἱ ἀνάλογες προσπάθειες ἀνακούφισης σέ πνευματικό καί ὑλικό ἐπίπεδο.

 Κάθε χρόνο ἡ ἐνορία μας μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας συμμετέχει μέ μεγάλη ἐπιτυχία στόν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἀπό τό προϊόν τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης τό ἐνοριακό Φιλόπτωχο ταμεῖο μας καλύπτει μεγάλο μέρος τῶν ἀναγκῶν του.

Μέσα στό ἔτος χορηγοῦνται τακτικά ἤ ἔκτακτα χρηματικά βοηθήματα γιά νά καλυφθοῦν ἀνάγκες σέ τρόφιμα, φάρμακα ἤ ἐξόφληση λογαριασμῶν κοινῆς ὠφελείας. Τις ἡμέρες Χριστουγέννων καί Πάσχα δίνονται τρόφιμα εἴτε σέ εἶδοςεἴτε σέ μορφή δωροεπιταγών .

Το ἔτος 2021 χορηγήθηκε τό ποσό τῶν 29.500,00 εὐρώ καί ἐνισχύθηκαν 35 οἰκογένειες.  Θά πρέπει νά τονισθεῖ, ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐνορίας μας βοηθᾶ μόνο οἰκογένειες πού ἀνήκουν στά ὅρια τῆς ἐνορίας μας καί ὄχι ἄλλων ὅμορων ἐνοριῶν. Ἐπίσης λειτουργεῖ σάν εἶδος «πρώτων βοηθειῶν» καί φυσικά δέν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει τίς ὅποιες κρατικές δομές προνοίας π.χ. (Δήμου, Περιφέρειας κ.λ.π.). Οἱ πιστοί μας βοηθοῦν α) εἴτε ἐνισχύοντας τό κυτίο φιλανθρωπίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, β) εἴτε προσφέροντας χρηματική δωρεά ὑπέρ τοῦ ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου ταμείου λαμβάνοντας ἀντίστοιχη ἀπόδειξη.

 Οἱ χριστιανοί εἴμαστε τέκνα τῆςἘκκλησίας, μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως πρέπει νά ἐκδηλώνουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἀδελφούς μας. Μας προτρέπει χαρακτηριστικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ας φροντίζουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο παροτρύνοντάς τόν στήν ἀγάπη καί στά καλά ἔργα» (Εβρ. 10,24). Ἡ εὐχή μας εἶναι ὁ καθένας ἄς προσφέρει κατά τήν δύναμη τοῦ ὅτι μπορεῖ, ἀρκεῖ αὐτό πού δίνει νά τό προσφέρει μέ ἀγάπη.

Ὑπεύθυνος τοῦ Ε.Φ.Τ. τῆς ἐνορίας μας εἶναι ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ πρεσβύτερος π. Ἐμμανουήλ Σιάφης.