ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ

1 Ἱεροὶ Ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Μαλεβίτης
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 21- ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΜΕΡΟΣ 1 -ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 21- ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΜΕΡΟΣ 2 -ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
4 ύμνοι στα εισόδια της Θεοτόκου
5 CHRISTMAS HYMNS -From the Great Monastery of Vatopedi
6 καταβασιες χριστουγεννων διπλες ιαμβικες
7 ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
8 ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Χριστός γεννᾶται…,Μεγάλυνον ψυχή μου…,Μυστήριον ξένον…
9 ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Δ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
10 Όρθρος των Χριστουγέννων
11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
12 ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄- ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
13 ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Β΄- ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
14 ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ΄- ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
15 ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Δ΄- ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
16 Ύμνοι Θεοφανείων Βατοπαιδίου
17 Ύμνοι των Θεοφανείων Θεόδωρος Βασιλικός